Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2018

Wyróżnienie za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2018 według Bisnode Polska Sp. z o.o.. Zaświadcza, że dane finansowe firmy Rekopack dają gwarancję bardzo wysokiego poziomu płynności, zdolności finansowej i rentowności, a poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.