O firmie

Firma Rekopack-Zawal S.K.A. swoją działalność rozpoczęła w 2002 roku jako firma rodzinna Rekopack-Zawal Sp. j.
W kwietniu 2022 roku przekształciła się w Rekopack-Zawal S.K.A. Od samego początku zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Firma zlokalizowana jest w strefie przemysłowej Konina na 5ha działce, na której znajdują się hale produkcyjne, magazynowe, sortownia i zaplecze socjalno-biurowe. Kadrę stanowi grupa wysoko wykwalifikowanych pracowników. Firma dysponuje specjalistycznym transportem do przewozu odpadów.

Głównym materiałem poddawanym recyklingowi są odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (LDPE, LLDPE, HDPE) pozyskiwane przez sieć dostawców na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na Wielkopolskę.

Rekopack na swojej linii recyklingowej przerabia rocznie ok. 8 000 ton odpadów, które zamiast trafić na składowisko przetwarzane są na regranulat. Jest on w dalszym procesie u naszych odbiorców wykorzystywany m.in. do produkcji folii budowlanych, opakowaniowych, worków na śmieci czy elementów wtryskowych.

Firma Rekopack w trakcie swojej działalności zasłużyła sobie na miano „Wiarygodnego Partnera Biznesowego”. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Dun&Bradsreet – czołową wywiadownię gospodarczą.

W dniach dniach 13-14.04.2021 Polski Rejestr Statków S.A. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania przeprowadził w naszej firmie audyt w wyniku którego potwierdzono wiarygodność danych zawartych w wystawionych przez nas dokumentach DPR.

Audyt został przeprowadzony zgodnie z art. 46-51 ustawy dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz.U.2015.2264) oraz dokumentami Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

Firma Rekopack-Zawal S.K.A. znajduje się w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

BDO 000009619