Klauzule informacyjne RODO

Rekopack-Zawal sp. j. przetwarza dane osobowe z odpowiedzialnością i poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą. W związku z tym, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), spełniamy obowiązek informacyjny.

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej. Poniżej pogrupowaliśmy te informacje w celu przekazania ich Państwu w przejrzystej formie.

HR

9

Rekrutacja

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.